Advokat Jasmina Kavaz Drljača

Naknada štete

S namjerom ili zbog nepažnje, drugi će nam bar nekoliko puta u životu prouzrokovati štetu, i mi ćemo njima.

Pod pojmom štete podrazumeva se umanjenje nečije imovine (obična šteta) i sprečavanje njenog povećanja (izmakla korist), kao i nanošenje fizičkog ili psihičkog bola ili straha drugome (nematerijalna šteta).

Neki od najčešćih izvora nastanka štete su:

  • štete na automobilu, nastale u saobraćajnim nezgodama
  • štete na nepokretnostima, nastale tuđim djelovanjem (udarom, poplavom, paljevinom, i na druge načine)
  • tjelesne povrede (nastale padovima na javnim površinama, nanesene od strane trećih lica, nastale u saobraćaju, povrede na radu, i slično)
  • povrede ugleda i časti, i druge povrede psihičkog integriteta (nastale vrijeđanjem, prijetnjama, iznošenjem neistinitih navoda)
  • povrede prava ličnosti (prava na privatnost, prava na ličnu slobodu, prava na adekvatnu zdravstvenu zaštitu)
  • ugovorne štete – štete nastale povredom ugovornih obaveza (neizvršenjem obaveza, kašnjenjem, izvršenjem s nedostacima)
  • štete nastale povredom prava intelektualne svojine (autorskih prava, žigova, patenata, industrijskog dizajna, oznaka geografskog porekla)
  • različite indirektne štete (troškovi liječenja, renta zbog smanjenja radne sposobnosti, troškovi najma zamjenskog vozila, propušteni poslovi i zarada, i druge)