Advokat Jasmina Kavaz Drljača

Nasljedno pravo

Nasljedno pravo bavi se pitanjima imovinskopravnih posljedica smrti fizičkog lica, pa tako uređuje prelazak subjektivnih građanskih prava i obaveza nekog lica nakon njegove smrti. Neke od pravnih radnji koje preduzimamo radi zaštite interesa našeg klijenta unutar ove grane prava jesu savjetovanje, pokretanje i zastupanje u ostavinskim postupcima i sporovima, postupcima prilikom osporavanja testamenta, ugovora o doživotnom izdržavanju, ugovora o raspodjeli imovine za života i druge.