Advokat Jasmina Kavaz Drljača

Obligaciono pravo

Obligaciono pravo je najdinamičniji dio građanskog prava. To je razumljivo jer se obligaciono pravo kao nadgradnja i regulator prometa mora neprestano usavršavati i razvijati, i to onim tempom kojim se razvija i usavršava i sam promet. U savremenom svijetu obligaciono pravo postaje najvažnijom granom građanskog prava, jer se savremeno prisvajanje mnogo više i mnogo češće obavlja posredstvom obligacionopravnih nego stvarnopravnih instituta.

Na dinamiku obligacionog prava utječe i vrlo snažan dinamičan karakter obligacionih odnosa koji daju sadržaj obligacionom pravu. Obligacioni odnosi su po svom karakteru takvi da svoju ulogu najbolje obavljaju ako se brzo stvaraju i brzo gase, tj. brzo se razrješavaju, jer se time ubrzava protok robno-novčanih vrijednosti. Stoga je interes sudionika u obligacionopravnom odnosu izražen u bržem ispunjenju. Slijedom navedenog, i advokatske intervencije u ovoj oblasti podrazumjevaju iznalaženje najbržih i najefikasnijih rješenja koja bi na najbolji način zadovoljila interese naših klijenata.