Advokat Jasmina Kavaz Drljača

Porodično pravo

Posavetujte se sa vašim advokatom o porodičnom pravu koje se odnosi na regulisanja pitanja braka i odnosa u braku, odnosa u vanbračnoj zajednici, odnosa djeteta i roditelja, usvojenja, hraniteljstva, starateljstva, izdržavanja, imovinskih odnosa u porodici, zaštite od nasilja u porodici, postupaka u vezi sa porodičnim odnosima i ličnim imenom. Prilikom rješavanja ovih pitanja posebnu pažnju poklanjamo zaštiti vaše privatnosti, te zadovoljenju načela zaštite djeteta i njegovog najboljeg interesa, načela jednakosti i ravnopravnosti u porodičnim odnosima te načela posebne zaštite porodice.

Najčešče pravne radnje koje preduzimamo unutar ove oblasti jesu pravno savjetovanje i zastupanje prilikom razvoda braka, sastavljanje predbračnih/bračnih ugovora, izrada zahtjeva i zastupanje u postupku sporazumnog razvoda braka, poništenje braka, zastupanje u postupcima vezanim za izdržavanje dece, roditelja i bivših supružnika, poduzimanje svih pravnih radnji koje se odnose na nasilje u porodici, podjela bračne stečevine, vršenje roditeljskog prava i drugi.