Advokat Jasmina Kavaz Drljača

Privredno pravo

Posavetujte se sa Vašim advokatom o privrednom pravu koje se odnosi na pitanja regulisanja pravnog položaja preduzeća i drugih subjekata koji su pojavljuju u privredi i njihovim odnosima u pravnom prometu. Najčešče preduzimane pravne radnje unutar ove grane prava jesu pokretanje stečajnih i likvidacionih postupaka, pravno savjetovanje pri izradi, tumačenju, pobijanju ili zaštiti interesa iz ugovora u oblasti privrede, zastupanje privrednih društava u svim vrstama upravnih i sudskih postupaka i druge.