Advokat Jasmina Kavaz Drljača

Radno pravo

Radno pravo je oblast prava koje reguliše odnose povodom zasnivanja, trajanja i prestanka radnog odnosa, zaštite rada, odnose koji nastaju povodom zdravstvenog, penzijskog i invalidskog osiguranja i sl. Predmet radnog prava su individualni i kolektivni radni odnosi. Individualni se uspostavljaju na relaciji zaposleni – poslodavac i regulišu individualna prava i obaveze. Kolektivni radni odnosi se uspostavljaju izmedju sindikata i poslodavaca, a regulišu ostvarivanje i zaštitu kolektivnih prava i odgovornosti. Najčešče preduzimane radnje u ovoj oblasti jesu pravno savjetovanje i zastupanje u postupcima koji se bave pitanjima mobinga, prava zaposlenog, ugovora o radu, probnog rada, ugovora na određeno vrijeme, uslova za zasnivanje i prekid radnog odnosa, otpremine, otkaza ugovora o radu, naknade štete zbog povrede na radu ili u vezi sa radom, tužbe zbog neisplaćenih zarada i druge.