Advokat Jasmina Kavaz Drljača

Stvarno pravo

U središtu stvarnog prava je neposredna pravna vlast nad stvari koju neko ima, zbog čega se svim trećim licima nameće obaveza da se uzdržavaju od svih radnji kojima bi se ugrozilo ovo pravo. Stvarna prava su pravo vlasništva, pravo građenja, založno pravo, zemljišni dug, pravo stvarne i lične služnosti i pravo stvarnog tereta. Naša kancelarija pruža pravnu pomoć i zaštitu prilikom preduzimanja svih radnji vezanih za sticanje, korištenje, raspolaganje, zaštitu i prestanak prava vlasništva i drugih stvarnih prava i posjeda.